Title  :Gender and Politeness Strategies in American Media Talk Shows -النوع الاجتماعي واستراتيجيات التهذيب في البرامج الحوارية الإعلامية الأمريكية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغويات
Facyltu : Arts Section : English
Abstract : http://www.fayoum.edu.eg/staffabstractMsHend.pdf
Pub by :

researchers from fayoum university
 Mr.-Hend Rabie Ali Mahmoud
Faculty : Arts Section: English

لايوجد مشاركين من خارج الجامعة